Дейности

 Регионален център-Варна изпълнява държавната политика за подкрепа на процеса на приобщаващото образование и включване на децата и учениците със специални образователни потребности в общообразователните училища и детски градини в цялата административна област.
  Ресурсните учители  и  другите специалисти от Регионален център-Варна осигуряват ресурсно подпомагане за около 500 деца и ученици на допълнителна подкрепа в   учебни заведения  за  цялата административна област.

  Дейността на ресурсния учител, представлява сложен комплекс от методики,техники и умения, имащи за цел да повишат в максимална степен вграждането на децата и учениците със специални образователни потребности в общообразователната среда.

  Ресурсният учител разполага с гъвкав набор от отговори на индивидуалните образователни потребности на всяко дете.

  Работата на ресурсния учител е както индивидуална, така и групова и е в синхрон с дейността на общообразователните учители в детските градини и училища.

Реклама