ВАЖНО: До 13.11.2020 да се предостави информация за…

Предоставяне на информация в изпълнение на Правилника за устройството и дейността на РЦПППО – Варна за:
– децата и учениците със специални образователни потребности, които се обучават в детските градини по чл. 35 и в училищата по чл. 38 и 39 от Закона за предучилищното и училищното образование на територията на съответната област (чл. 24 на Правилника);
– децата и учениците със специални образователни потребности, които се обучават в специални училища за обучение и подкрепа на ученици със сензорни увреждания и в центрове за специална образователна подкрепа на територията на съответната област;
– ресурсните учители и другите специалисти, които осъществяват ресурсно подпомагане на децата и учениците със специални образователни потребности на територията на съответната област;
– всички помощници на учителя на територията на област Варна.

В срок до 13.11.2020 г. е необходимо да попълните информацията на следните линкове

За детски градини и училища: https://forms.gle/3t6BbtDGJnmvQevx8
За СУУНЗ „Проф. д-р Иван Шишманов“ : https://forms.gle/fcnnHBSFijBXfhXWA
За ЦСОП – Варна: https://forms.gle/hpBY89pkKmVCZTXh8
За ЦСОП „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Кривня: https://forms.gle/ZyjFt8ebcGznsFBZ9

Реклама