ПРОЦЕДУРА ЗА НАСОЧВАНЕ НА УЧЕНИЦИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ПОТРЕБНОСТИ, КОИТО ЩЕ ПОЛУЧАТ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЗАВЪРШЕН VII КЛАС, ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ИМ В ПРОФИЛИ И СПЕЦИАЛНОСТИ ОТ ПРОФЕСИИ

Учениците със СОП, които завършват VII клас и не покриват Държавните образователни стандарти получават удостоверение за завършен клас. Същите може да продължат обучението си в  VIII клас, след насочване от Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование гр. Варна, в училище по чл. 142, ал. 3, т. 1 от ЗПУО след изготвено становище от Регионалния екип за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците със специални образователни потребности към РЦПППО Варна, при условия и ред, определени с държавния образователен стандарт – чл.140 на Наредба за приобщаващо образование. Насочването на ученици със специални образователни потребности за продължаване на обучението им в профили и специалности от професии, които са съобразени с индивидуалните им потребности ще се извършва в следната последователност:

  1. Родителят/настойникът подава заявление /по образец/ до Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование (РЦПППО) град Варна в деловодството в срок от 03.05.2022г. до 20.05.2022г. Адрес: гр.Варна, бул.“Сливница“ №187-189;
  2. Документите необходими за насочването, описани в чл.140 на Наредба за приобщаващо образование – оригинал на медицинско свидетелство издадено от общопрактикуващия лекар на ученика, за липса на противопоказания при кандидатстване по профил или по специалност от професия, протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия и/или от друга експертна лекарска комисия, ТЕЛК или НЕЛК, както и всички необходими здравни, социални, съдебни документи, имащи отношение към обучението и образованието на детето.
  3. След получаване на заявлението за насочване, членовете на регионалния екип ще се свържат с родителите на учениците, за да се уточни начина на събиране на обективната информация.
  4. Регионалният екип  изразява мотивирано становище за насочване в посочените в 142, ал.3, т. 1 от ЗПУО учебни заведения, след направена преценка на индивидуалните потребности, личните интереси, мотивацията и възможностите на учениците.
  5. Директорът на регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование гр. Варна, изпраща на началника на РУО – Варна мотивирано становище за насочване на ученици със специални образователни потребности по чл120, ал.7 от ЗПУО  по документи за профили и специалности от професии, които не са противопоказни на здравословното им състояние, в срок до  10.06.2022 г.
  6. На основание становището от Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, ученикът се насочва в подходящо училище в рамките на държавния план-прием от комисията за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл.120, ал.7 от ЗПУО, от домове за деца, лишени от родителска грижа, от центрове за настаняване от семеен тип, определени със заповед на началника на РУО – Варна в срок до 14 юни 2022г

Насочените ученици със специални образователни потребности по чл120, ал.7от ЗПУО се записват в срок до 17.00ч на 04.07.2022г в училището, в което са насочени.

Реклама

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s