ПРОЦЕДУРА ПО ОТЛАГАНЕ ОТ ПЪРВИ КЛАС 2022/2023г.

Уважаеми родители,
Регионалният екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности към Регионален център Варна, отлага по обективни причини от задължително обучение в първи клас, но за не повече от една учебна година деца със специални образователни потребности след подадено заявление от родителя, когато здравословното състояние и/или индивидуалните потребности на детето не позволяват постъпване в първи клас.
ПРОЦЕДУРА ЗА ОТЛАГАНЕ ОТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ В ПЪРВИ КЛАС
Нормативни основания: чл. 190, ал. 3 т. 9 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл.139 от Наредбата за приобщаващото образование. Отлагането от задължително обучение в първи клас е правна възможност, за която могат да постъпват заявление от родители/законен представител на деца, за които предстои такова обучение през учебната 2022/2023 година. Решенията за одобрение или неодобрение на отлагането от първи клас, се вземат от директора на РЦПППО – Варна, след представен доклад с предложение от Регионалния екип, в срок до 30 юни всяка година.
Заявлението от родителя/настойника се подава в Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование /РЦПППО/ град Варна или изпратено по пощата с обратна разписка в срок от 26.04.2022г. до 03.06.2022 г.
Адрес: гр. Варна, бул.“Сливница“ №187-189 / в сградата на ПГ САГ/,ет.5
телефон за контакт: 0884 644160; 0882 256628; 052 641670
лице за контакт: директор Марияна Пантелеева, ЗДУД Пламенка Николушева
Към заявлението се прилагат следните документи:
√ протокол от лекарска консултативна комисия /ЛКК/ и/или ТЕЛК, НЕЛК;
√ удостоверението за завършено предучилищно образование с препоръки;
√ други документи с информация за детето, включително и от изследвания и консултации.
• Решението за отлагане от задължителното обучение в първи клас се взема в срок до 30 юни на всяка календарна година след събеседване с родителя и след извършено от регионалния екип наблюдение на детето. Решението за отлагане от задължителното обучение в първи клас може да се вземе и в други срокове, но не по-късно от 15 септември на учебната година, за която се отнася отлагането, в случай на отсъствие от страната на родителя, на издаване на документ от компетентен орган след 30 юни, когато е необходим за отлагането на детето от обучение, и други.
След постъпването на заявлението, представител на регионалния екип, определен от директора на Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, се свързва с подалия заявлението родител или законен представител на детето за изясняване причините за искане на отлагането, както и дали са налични необходимите документи, изискващи се при тази процедура, както и за датата и начина, по който ще бъде извършена. При липсващи документи на родителите се указва срок, в който да ги предоставят.
Важно!!! Родителят от своя страна, след получаване на писмото за отлагане на детето му от задължителното обучение в първи клас, го представя на директора на ДГ или училището, в чиито ПГ иска детето му да бъде записано за учебната 2022/2023 г.
Наблюдението на детето за необходимостта от отлагане по обективни причини от задължително обучение в първи клас се извършва в детската градина, училището, регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, а в някои медицински случаи – в дома на детето или в лечебно заведение по преценка на регионалния екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s