Смяна на местонахождението на РЦПППО-Варна

Внимание!Местонахождението на РЦПППО – Варна официално е променено. Новият адрес е бул.“Сливница“ 187-189 на петият етаж на Строителна гимназия „Васил Левски“.

ВАЖНО: До 13.11.2020 да се предостави информация за…

Предоставяне на информация в изпълнение на Правилника за устройството и дейността на РЦПППО – Варна за:– децата и учениците със специални образователни потребности, които се обучават в детските градини по чл. 35 и в училищата по чл. 38 и 39 от Закона за предучилищното и училищното образование на територията на съответната област (чл. 24 наПродължете с четенето на „ВАЖНО: До 13.11.2020 да се предостави информация за…“

НАРУ и РЦПППО в международната смесица за…

Национална асоциация на ресурсните ъчители (НАРУ) и Регионалните центрове за подкрепа на процеса за приобщаващото образование (РЦПППО) в международната семица за повишаване на информираността по въптосите на глухотата. 21-27.09.2020г.

Новите заповеди, влизащи в сила от 1-ви септември

Във връзка с извънредното положение от епидемията, влизат в сила следните противоепидемични мерки.

Насочване след 7 клас 2020г

Тук ще намерите процедурата, както и заявлението за насочване след VII клас на ученици със специални образователни потребности, за удостоверение.