Екип

ДИРЕКТОР:

Марияна Пантелеева;

ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОРИ:

Албена Ангелова;
Пламенка Николушева;

РЕСУРСНИ  УЧИТЕЛИ :

Ана Богданова;
Ати Шакир;
Биляна Грудева;
Борислав Рачев;
Валентина Стефанова;
Веселина Божкова;
Гюляр Салиева;
Даниела Маринова;
Деница Москова;
Десислава Чобанова;
Емине  Шабанова;
Женя Жечева;
Илиана Вълчева- Николова;
Илияна Митушева;
Мария Карадимова;
Миглена Митева;
Нуртен Сакаллъ;
Реджеб Исмаил Хасан;
Стилияна Илиева- Христова;
Тодорка Иванова;
Хоштен Бозаджъ;
Фатмя Хасан;
Сияна Йорданова;
Борислава Борисова;
Фатме Тефик;

Главни ресурсни учители:

Анелия Радева;
Цветанка Христова;

Старши ресурсни учители:

Атанаска Тодорова;
Валентина Христова;
Венетка Стоянова;
Веселка Първанова;
Даринка Ганева;
Елеонора Ангелова;
Калина Димитрова;
Калинка Рачева;
Силвана Атанасова;
Савина Богданова;
Таня  Генадиева;

ПСИХОЛОЗИ:

Гергана Драганова;
Дамян Станев;
Ина Петрова;
Исмаил Исмет;
Йордан Йорданов;
Марина Иванова;
Нели Жекова;
Татяна Савова;
Христо Генчев;

Клинични психолози:

Велислава Христова- Доте;
Цветалина Йосифова;

ЛОГОПЕДИ:

Благойка Стоянова;
Велимира  Йорданова;
Галина Иванова;
Деница Боянова;
Исабел Илиева;
Лора Калчева;
Невяна Димитрова;
Петя Иванова;
Симеона Михайлова;
Цветелина Тодорова;

Старши учител логопед:

Гълъбина Господинова;

СЛУХОВО-РЕЧЕВ РЕХАБИЛИТАТОР:

Станка Ангелова;

Реклама