Регионален екип

Ръководител:

Стела Калмукова – старши експерт приобщаващо образование в РУО Варна

Членове:

1. Пламена Николушева – старши ресурсен учител в РЦПППО Варна;
2. Албена Ангелова – старши ресурсен учител в РЦПППО Варна;
3. Елеонора Ангелова – старши ресурсен учител в РЦПППО Варна;
4. АтанаскаТодорова – старши ресурсен учител в РЦПППО Варна;
5. Даринка Ганева – старши ресурсен учител в РЦПППО Варна;
6. Дамян Станев – психолог в РЦПППО Варна;
7. Цветалина Йосифова – клиничен психолог в РЦПППО Варна;
8. Христо Генчев – психолог в РЦПППО Варна;
9. Марина Иванова – психолог в РЦПППО Варна;
10. Ина Петрова – психолог в РЦПППО Варна;
11. Гълъбина Господинова – старши логопед в РЦПППО Варна;
12. Деница Боянова – логопед в РЦПППО Варна;
13. Галина Иванова – логопед в РЦПППО Варна;
14. Велимира Йорданова – логопед в РЦПППО Варна;

Реклама