Design a site like this with WordPress.com
Първи стъпки

Ресурси

Екипът на Регионален център-Варна осигурява  допълнителна подкрепа както на децата със специални образователни потребности и техните родители, така  и на учителите в училищата и детските градини, които работят с децата и учениците на ресурсно подпомагане.

Ето защо изградихме тази страница от която всеки, който има интерес, може да ползва публикуваните материали по своя преценка.

НАЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ,
НОРМАТИВНА БАЗА И ДОКУМЕНТИ:

ЗАКОНИ:

НАРЕДБИ:

ПЛАНОВЕ:

ПРАВИЛНИК:

ПРОГРАМА:

ЗАЯВЛЕНИЯ:

ДРУГИ:

Реклама